nhu cầu thị trường bất động sản Công Nghiệp tại Miền Nam 2019

Tổng hợp một số thông tin về nhu cầu thị trường bất động sản Công Nghiệp tại Miền Nam 2019:

1. Đất Cần Bán
• 3ha hoặc 6ha tại KCN Mỹ Phước 3, giá 105$/m2
• 1ha tại KCN Nam Tân Uyên giá 96$/m2, chuyển nhượng cổ phần
• 1,8ha VSIP 2, giá 115$/m2, chuyển nhượng cổ phần
• 1-2ha tại KCN Nhơn Trạch giá 120$/m2

2. Xưởng cần cho thuê
• 4,800m2+2,400 m2tại KCN Bàu Bàng, Giá 3,5$,m2, tháng 7 bàn giao xưởng
• 2,129 m2 KCN Mỹ Phước 3, giá 4,5$, bàn giao ngay, miễn phí làm giấy phép
• 6,800 m2 KCN Mỹ Phước 2, giá 3,5$, bàn giao ngay
• 4,800 m2 KCN Sóng Thần 3, giá 3,3$, bàn giao ngay
• 15,000 m2 KCN Nam Tân Uyên, Giá 3$, bàn giao ngay
• 12,000 m2 KCN Đất Cuốc, giá 3,5$, bàn giao ngay
• 4,000 m2 KCN Cát Lái 2, Xây kho, đang tìm khách, có khách chủ sẽ xây, giá khoảng 3,5-4$/m2, đề xuất với chủ đất
• Từ 500 m2 trở lên, KCN Nhơn Trạch Đồng Nai giá từ 3,8$ trở lên, diện tích nhỏ giá cao hơn khoảng 5$
• Kho tại khu vực ngã 4 ga diện tích đa dạng, có dịch vụ kiểm đếm
• Xưởng loại 1,200 m2/ 1,900 m2 tại KCN Quốc tế Protrade, Bến Cát, giá thuê 5,5$/m2, ưu tiên ngành công nghệ cao
• Xưởng từ 1,500 m2 trở lên tại KCN Gần VSIP 2, giá 4,8$ trở lên, ưu tiên ngành công nghệ cao

3. Nhu cầu của khách
• Cần thuê 5000-8000m2 kho làm smart warehouse, khách TQ
• Cần thuê 8000 m2 kho tại khu vực Dĩ An, kho cao, có dock, Khách làm kho logistics, tập đoàn đa quốc gia
• Cần thuê 10,000 m2 kho tại khu vực thuận tiện cho việc phân phối, ngành may mặc thời trang, nếu
• khu vực Sóng Thần, Dĩ An hoặc lân cận thì càng tốt
• Cần thuê khoảng 5000 m2 xưởng tại KCN Tân Bình, Rạch Bắp, Đất Cuốc, ngành phun sơn, có hóa chất, có mùi
• Cần thuê 3000 m2 xưởng tại TP. HCM, sản xuất linh kiện máy móc, yêu cầu nhà xưởng có 1 hoặc 2 tầng
• Cần thuê/mua khoảng 10,000 m2 nhà kho để làm trung tâm phân phối cho doanh nghiệp thương mại điện tử
• khu vực Tân Tạo, Bình Tân, TP. HCM
• Cần mua 3ha đất trở lên khu vực Bắc TP. Hồ Chí Minh, cách quận 1 khoảng 20km
• Yêu cầu đất là đất công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh hoặc đất làm dịch vụ kho bãi

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 090 806 9399.
—————————-
1. Land For Sale
• 3ha or 6ha in My Phuoc 3 Industrial Park, priced at $ 105 / m2
• 1 ha in Nam Tan Uyen Industrial Park costs 96 $ / m2, transfer of shares
• 1.8ha VSIP 2, price 115 $ / m2, transfer of shares
• 1-2ha in Nhon Trach Industrial Park at 120 $ / m2

2. The factory needs to rent

• 4,800m2 + 2,400 m2 in Bau Bang Industrial Park, Price $ 3.5, m2, July delivery
• 2,129 m2 of My Phuoc 3 Industrial Park, $ 4.5 price, delivered immediately, free of charge
• 6,800 m2 My Phuoc 2 Industrial Park, priced at $ 3.5, delivered immediately
• 4,800 m2 Industrial Park Song Than 3, price $ 3.3, delivered immediately
• 15,000 m2 of Nam Tan Uyen Industrial Park, Price $ 3, delivered immediately
• 12,000 m2 of Dat Cuoc IP, $ 3.5 price, delivered immediately
• 4,000 m2 of Cat Lai 2 IP, Construction of warehouses, looking for customers, with customers who will build, cost about 3.5-4 $ / m2, proposed to land owners
• From 500 m2 or more, Nhon Trach Dong Nai Industrial Park costs from $ 3.8 or more, small area of ​​higher price is about $ 5
• Warehousing at the 4-station area of ​​diverse area, with tally service
• Workshop of 1,200 m2 / 1,900 m2 at Protrade International Industrial Park, Ben Cat, with rental price of $ 5.5 / m2, giving priority to high-tech industry
• Workshop from 1,500 m2 or more in the Industrial Park Near VSIP 2, at $ 4.8 or more, giving priority to high-tech industry

3. Guest needs

• Need to hire 5000-8000m2 warehouse for smart warehouse, Chinese customers
• Need to hire 8000 m2 of warehouse in Di An area, high storehouse, dock, Guest as logistics warehouse, multinational corporation
• Need to rent 10,000 m2 of warehouse in the area convenient for distribution, fashion garment industry, if
• The area of ​​Song Than, Di An or nearby is better
• Need to hire about 5000 m2 of workshop in Tan Binh, Rach Bon and Dat Cuoc IPs, spraying industry, chemicals, smells
• Need to rent 3000 m2 workshop in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City, manufacturing machinery components, requires factories with 1 or 2 floors
• Need to hire / buy about 10,000 m2 of warehouse to be a distribution center for e-commerce enterprises
• Tan Tao area, Binh Tan, TP. HCM
• Need to buy 3 ha of land or more in the North City area. Ho Chi Minh City, about 20km from District 1
• Requirement of land is industrial land, production and business land or land for warehouse services

Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai

Dẫn nhà đầu tư đi tham quan nhà xưởng tại Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch.
‐————-
Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại KCN Nhơn Trạch.
Nhà xưởng xây sẵn, mới, diện tích đa dạng từ 4000 m2 đến 20000 m2 tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai
Vị trí thuận lợi, rất gần với TP. Hồ Chí Minh nằm trong một khu vực an ninh, có bảo vệ khu, tường rào bao quanh, xe container ra vào thoải mái, được hưởng những ưu đãi đầu tư.
Giá thuê: từ 3,8$/m2
Chi tiết vui lòng liên hệ 090 896 9399
‐—–
Visit Ready Built Factories in Nhon Trach Industrial Park with investors.
‐————-
Ready-built factories for lease in Nhon Trach Industrial Zone.
Newly built factory, size ranging from 4000 m2 to 20000 m2 in Nhon Trach, Dong Nai.
Very good and convenient location, close to TP. Ho Chi Minh City. Located in a secure area, surrounding fences, container are easily access in out. Investors enjoy investment incentives for their first years in investment.
Rental fee: from $ 3.8 / m2
Please contact 090 896 9399 for details
—————
与投资者一起参观Nhon Trach工业园区的Ready Built Factories。
————–
在Nhon Trach工业区出租的现成工厂。
新建工厂,面积从4000平方米到20000平方米,位于同奈的Nhon Trach。
非常好,方便的位置,靠近TP。 胡志明市。 位于安全区域,周围的围栏,容器很容易进出。 投资者在投资的头几年享受投资激励。
租金:3.8美元/平方米
详情请致电090 896 9399

Host EU investors to visit VSIP Binh Duong

Host EU investors to visit VSIP1 office, touring them around VSIP2, VSIP 2A, finding potential investment opportunities as well as big land plot in Binh Duong for their investment projects.
‐————
Dẫn đoàn khách từ Châu Âu tham quan văn phòng VSIP 1, khảo sát thực tế tại KCN VSIP 2, VSIP 2A để tìm cơ hội đầu tư cũng như tìm đất để xây dựng dự án đầu tư tại Bình Dương.

Cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương

Cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương
Nhà xưởng đang xây cho thuê tại khu công nghiệp Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương
Diện tích: Diện tích nhà xưởng 6464 m2, diện tích văn phòng hơn 200m2
Vị trí: Nằm ngay khu công nghiệp Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương
Pháp lý: Hồ sơ pháp lý đầy đủ, có thể đăng kí đầu tư, giấy phép sản xuất tại đây
Thời gian thuê: 5 năm
Giá thuê: 65,100 VND/m2 (tương đương 2,8 $/m2) cho diện tích xưởng
Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ 090 806 9399
—————————
Factory for lease in Rach Bap industrial Park, Ben Cat, Binh Duong
The factory is under construction for lease in Rach Bap industrial park, Ben Cat, Binh Duong
Area: Factory area is 6464 m2, office area is over 200m2
Location: Located right in Rach Bap industrial park, Ben Cat, Binh Duong
Legal: Full legal documents, investment registration, production licenses here
Rental period: 5 years
Rental price: VND 65,100 / m2 (equivalent to $ 2.8 / m2) for workshop area
For more information, please contact 090 806 9399
—————
工厂出租在平阳的Ben Cat,Rach Bap工业区
该工厂正在Binh Duong的Ben Cat的Rach Bap工业区出租
面积:厂区面积6464平方米,办公面积200多平方米
位置:位于Binh Duong的Ben Cat,Rach Bon工业区
法律:完整的法律文件,投资注册,生产许可证
租期:5年
租赁价格:车间面积为65,100越南盾/平方米(相当于2.8美元/平方米)
欲了解更多信息,请联系090 806 9399

Nhà Xưởng mới xây cho thuê tại KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Nhà Xưởng mới xây cho thuê tại KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Nhà xưởng tiêu chuẩn được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy. Giấy tờ pháp lý đầy đủ cho doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư sản xuất
Giá thuê: 65 100 VND/m2/tháng cho năm đầu tiên
Diện tích: 3100 m2
Kí hợp đồng thuê: 3-5 năm 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 090 806 9399
——————–
New factory built for lease in Dong An 2 Industrial Park, Thu Dau Mot, Binh Duong
Standard factory is equipped with fire fighting system. Full legal documents for foreign businesses to invest in production.
Rential price: 65 100 VND / m2 / month (2,8 $/m2) for the first year
Area: 3100 m2
Sign lease contract: 3-5 years
For more information, please contact 090 806 9399
—————————
新工厂在平阳Thu Dau Mot东安2工业区出租
标准厂房配有消防系统。 外国企业投资生产的完整法律文件
租金:第一年65 100越南盾/平方米/月
面积:3100平方米
签订租赁合同:3 – 5年
欲了解更多信息,请联系090 806 9399

Land for sales in VSIP2 Industrial park

Bán đất tại khu công nghiệp VSIP2
Đất 2 mặt tiền nằm trong khu công nghiệp VSIP2, Bình Dương
Diện tích: Gần 2ha
Giá bán: Thương lượng
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 090 806 9399
—————————
Land for sales in VSIP2 industrial park
Land with 2 side next to road, located in VSIP2 industrial park, Binh Duong
Area: Nearly 2ha
Price: Negotiate
For more information, please contact 090 806 9399
———————
在VSIP2工业园区出售土地
Land front 2位于Binh Duong的VSIP2工业园区
面积:近2ha
价格:谈判
欲了解更多信息,请联系090 806 9399

Cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Nhà xưởng mới xây cho thuê tại khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Diện tích: Diện tích 5000 m2, 10000 m2, 20000 m2
Vị trí: Nằm ngay khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Pháp lý: Hồ sơ pháp lý đầy đủ, có thể đăng kí đầu tư, giấy phép sản xuất tại đây
Thời gian thuê: 3-5 năm
Giá thuê: 2,8 $/m2 (tương đương 65,100 VND/m2)
Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ 090 806 9399
———————–
Factory for lease in Tan Binh Industrial Park, Bac Tan Uyen, Binh Duong
Newly built factory for rent in Tan Binh, Bac Tan Uyen, Binh Duong, inside the industrial parks
Factory size area: Area 5000 m2, 10000 m2, 20000 m2
Location: Located right in Tan Binh Industrial Park, Bac Tan Uyen, Binh Duong
Legal: Full legal documents, can register investment certificate, production licenses here
Rental period: 3-5 years
Rental price: $ 2.8 / m2 (equivalent to 65 100 VND/m2)
For more information, please contact 090 806 9399
—————————–
工厂出租在Tan Binh工业区,Bac Tan Uyen,Binh Duong
新工厂在Tan Binh,Bac Tan Uyen和Binh Duong工业园区出租
面积:面积5000平方米,10000平方米,20000平方米
位置:位于Tan Binh,Bac Tan Uyen和Binh Duong工业区
法律:完整的法律文件,投资注册,生产许可证
租期:3 – 5年
租金:2.8美元/平方米
欲了解更多信息,请联系090 806 9399

Bán đất nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3.

Bán đất nằm trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3.
Thông tin chi tiết:
Đất nằm trong khu công nghiệp mỹ phước 3, giấy tờ pháp lý đầy đủ, thích hợp để các nhà đầu tư nước ngoài mở xưởng sản xuất.
Diện tích: 3ha
Giá bán: thương lượng
Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ 090 806 9399 để được tư vấn.
—————-
Land for sell in My Phuoc 3 Industrial Park.
Details:
Land is located in My Phuoc 3 industrial park, full legal documents, suitable for foreign investors to open their factories.
Area: 3ha
Price: negotiate
For more information, please contact 090 806 9399 for advice.
———–
出售位于My Phuoc 3工业园区的土地。
联系方式:
土地位于My Phuoc 3工业园区,提供完整的法律文件,适合外国投资者开设工厂。
面积:3ha
价格:洽谈
欲了解更多信息,请联系090 806 9399获取建议。

FACTORIES FOR LEASE IN SONG THAN 2 INDUSTRIAL PARK, BINH DUONG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2, BÌNH DƯƠNG – LH 090 806 9399
1. Tổng quan về khu công nghiệp Sóng Thần 2:

– Vị trí địa lý: cách Sân bay Tân Sơn Nhất: 12 km; Cảng ICD Sóng Thần 1km; Tân Cảng: 9,5 km; Cảng Sài Gòn: 14 km; TP. Hồ Chí Minh: 15 km;
– Tổng vốn đầu tư: 423,28 tỷ đồng
– Diện tích đất công nghiệp cho thuê: 217,59 ha
– Hạ tầng kỹ thuật: hoàn chỉnh
– Nhà máy xử lý nước thải tập trung: công suất 4.000 m3/ngày
– Năm đi vào hoạt động: 1996

2. Ngành nghề thu hút đầu tư khu công nghiệp Sóng Thần 2:

– Dệt, may mặc, giày dép;
– Điện tử, điện gia dụng;
– Mây, tre, đồ gỗ, mỹ nghệ;
– Gia công, chế tạo cơ khí;
– Vật liệu xây dựng;
– Chế biến lương thực, thực phẩm;
– Thủy tinh, gốm sứ;

3. Thông tin nhà xưởng cho thuê tại KCN Sóng Thần 2:
Nhà xưởng cho thuê tại Sóng Thần 2, còn mới, có diện tích đa dạng 2000, 4000, 7000, 8000 m2.
Giá thuê: 3.2 $/m2 – 4.5$/m2 (tương đương 74 400 VND- 104 625 VND) tùy vào diện tích và vị trí của nhà xưởng
4. Nhà xưởng có thể đi vào hoạt động ngay
5. Thời hạn thuê: 3-5 năm hoặc hơn tùy vào yêu cầu của khách hàng

Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ 090 806 9399 để được tư vấn thêm về ngành nghề đăng kí đầu tư tại Bình Dương, nhà xưởng cho thuê tại Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương
———————–
FACTORIES FOR LEASE IN SONG THAN 2 INDUSTRIAL PARK, BINH DUONG
1. Overview of Song Than 2 industrial park:

– Geographical location: 12 km from Tan Son Nhat Airport; Song Than ICD Port 1km; New Port: 9.5 km; Saigon Port: 14 km; City Ho Chi Minh: 15 km;
– Total investment capital: VND 423.28 billion
– Area of ​​industrial land for lease: 217.59 ha
– Technical infrastructure: complete
– Centralized wastewater treatment plant: capacity of 4,000 m3 / day
– Year of operation: 1996

2. Industry to attract investment in Song Than 2 industrial park:

– Textile, garment and footwear;
– Electronics and electrical appliances;
– Rattan, bamboo, furniture, fine arts;
– Processing and manufacturing mechanical products;
– Building materials;
– Processing food and foodstuffs;
– Glass and ceramics;

3. Information of factory for lease in Song Than 2 Industrial Park:
Factory for lease in Song Than 2, still new, has a diverse area of ​​2000 m2, 4000 m2, 7000 m2, 8000 m2.
Rental price: $ 3.2 / m2 – $ 4.5 / m2 (equivalent to 74 400 VND- 104 625 VND) depending on the size and location of the factory
4. The factory can be put into operation immediately
5. Lease term: 3-5 years or more depending on customer requirements

For more information, please contact 090 806 9399 for further advice about the investment registration in Binh Duong, factory for lease in Song Than 2, Di An, Binh Duong


———————-
Google translate
在BINH DUONG的2工业园区的租赁工厂
1.宋比2工业园概况:

– 地理位置:距新山一机场12公里;宋比ICD港1km;新港:9.5公里;西贡港口:14公里; TP。胡志明市:15公里;
– 总投资资本:4232.8亿越南盾
– 工业用地出租面积:217.59公顷
– 工业园区性质:
– 技术基础设施:完整
– 集中式污水处理厂:容量为4,000立方米/天
– 运营年份:1996年

2.工业吸引宋2工业园投资:

– 纺织,服装和鞋类;
– 电子和电器;
– 藤,竹,家具,美术;
– 加工和制造机械产品;
– 建筑材料;
– 加工食品和食品;
– 玻璃和陶瓷;

3. Song Than 2工业园区工厂出租信息:
工厂出租Song Than 2,仍然是新的,拥有2000,4000,7000,8000平方米的多样化面积。
租金:3.2美元/平方米 – 4.5美元/平方米,具体取决于工厂的大小和位置
4.工厂可立即投入运行
5.租期:3 – 5年或更长时间,视客户要求而定
欲了解更多信息,请联系090 806 9399获取有关平阳投资注册行业的更多建议,工厂出租在Song Than 2,Di An,Binh Duong