NHÀ XƯỞNG BÁN 2HA TẠI VSIP 2A/FACTORY FOR SALE 2HA IN VSIP 2A

NHÀ XƯỞNG BÁN TẠI KCN VSIP 2A, BÌNH DƯƠNG

Nhà xưởng bán tại KCN VSIP 2A, diện tích đất 2ha, diện tích nhà xưởng ~ 10000 m2, giá bán 127 Tỷ (~5.5 triệu USD) chưa bao gồm VAT

Factory for sale in VSIP 2A Industrial Park, land area 2ha, factory area ~ 10000 m2, selling price 127 Billion (~5.5 million USD) not included VAT.

Mô tả bất động sản:

Diện tích đất: 20000 m2

Thời hạn: 19/03/2058

Diện tích nhà xưởng & kho ~ 10500 m2

Giá bán: 127 tỷ~ 5.5 triệu USD

Property Description:

Land area: 20000 m2

Duration: 19/03/2058

Factory & warehouse area ~ 10500 m2

Selling price: 127 billion~ 5.5 million USD

Hồ sơ pháp lý:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
  • Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư
  • Hợp đồng thuê đất với khu công nghiệp
  • Các hồ sơ liên quan đến xây dựng, giấy phép, PCCC và hoàn công

Legal documents:

  • Certificate of land use right and assets attached
  • Certificate of business registration, certificate of investment
  • Land lease contract with industrial park
  • Documents related to construction, permits, fire protection and as-built

Contact VN Property Consulting to get updates on the factory for sales in VSIP2A and the latest sale prices.

VN Property Consulting

Ms. Hien (Helen)

Zalo / Viber / Whatsapp / Telegram: (+84) 90806 9399        Wechat: hien_do163

Email: ms.hienvn@gmail.com

Hãy liên lạc với VN Property Consulting để được cập nhật danh sách nhà xưởng bán tại KCN VSIP 2A, Tân Uyên, Bình Dương và giá bán mới nhất

VN Property Consulting

Ms. Hien (Helen)

Zalo / Viber / Whatsapp / Telegram: (+84) 90806 9399       Wechat: hien_do163

Email: ms.hienvn@gmail.com

Bán nhà xưởng tại KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương

Bán nhà xưởng tại KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương
Nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp VSIP 1, giấy tờ pháp lý đầy đủ.
Diện tích đất: 5000 m2,
Diện tích nhà xưởng xây sẵn: 1143 m2, Nhà kho: 1143 m2, nhà ăn 1 trệt 1 lầu 1270 m2
Giá bán: 47 tỷ VND (khoảng 2 triệu USD)
Thông tin chi tiết và xem nhà xưởng, quý khách vui lòng liên hệ :090 806 9399
—————–
Factory sales at VSIP 1, Thuan An, Binh Duong
The factory is located in VSIP 1 industrial park, full legal documents.
Land area: 5000 m2,
Ready-built factory: 1143 m2, Warehouse: 1143 m2, Canteen 1 level: 1270 m2
Selling Price: 47 billion VND (about 2 million USD)
For details and view of the factory, please contact: 090 806 9399
————————–
工厂在VSIP 1,Thuan An,Binh Duong出售
工厂位于VSIP 1工业园区,提供完整的法律文件。
土地面积:5000平方米,
建筑面积:1143平方米,仓库:1143平方米,1层1至1270平方米
价格:470亿越南盾(约200万美元)
有关工厂的详细信息和视图,请联系:090 806 9399