Nhà xưởng cho thuê KCN Nhơn Trạch 5

Dự án Cải tạo nhà xưởng cho thuê sẽ như thế nào?

Chúng ta thường nghe nói đến nhà xưởng xây sẵn cho thuê, nhà xưởng xây theo yêu cầu. Sau đây mình xin giới thiệu dự án Cải tạo nhà xưởng cho thuê tại KCN Nhơn Trạch 5 để thấy rằng cải tạo nhà xưởng trên hiện trạng ban đầu tốn rất nhiều thời gian và công sức hơn so với việc xây mới hoàn toàn.

Chủ đầu tư: KCN Việt Nam

Quy mô dự án: 6.9 ha đất với tổng diện tích sàn 40,320 m2

Diện tích cho thuê: từ 2000 m2 cho đến 15,000 m2

Chiều cao thông thủy: 4-10m

Tải trọng sàn: 2 tấn

Thời gian bàn giao: Q1.2022

***Hình cũ của dự án bên dưới nhận xét

Thông tin về nhà xưởng cho thuê tại KCN Nhơn Trạch, quý khách vui lòng liên hệ (+84) 90806 9399

What will the rental factory renovation project look like?

We often hear about ready-built factories (RBF), Built-to-suit (BTS) factories. Here, I would like to introduce the project of Renovating the factory in Nhon Trach 5 Industrial Park to see that renovating the factory from the original condition takes a lot more time and effort than building a completely new one.

Developer: KCN Vietnam

Project scale: 6.9 hectares of land with a total floor area of 40,320 m2

Rental area: from 2000 m2 to 15,000 m2

Clearance height: 4-10m

Floor load: 2 tons

Handover time: Q1.2022

***Old pictures below comments

For information about factory for rent in Nhon Trach Industrial Park, please contact (+84) 90806 9399

link:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s