NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ TẠI KCN NHƠN TRẠCH 2

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ TẠI KCN NHƠN TRẠCH 2

Cập nhật: Tháng 12.2021

 1. Vị trí: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai
 2. Quy mô dự án:
 3. Diện tích đẩt giai đoạn 1: 6ha
 4. Diện tích sàn cho thuê giai đoạn 1: 35,000 m2
 5. Diện tích cho thuê: Đa dạng từ 772 m2 đến 3500 m2
 6. Giá thuê
 7. Xưởng: 4.8 $/m2/tháng
 8. Văn phòng: 5.5$/m2/tháng
 9. Phí Quản lý, Sử dụng hạ tầng: 0.1$/m2/tháng
 10. Điều kiện thương mại: Thời gian thuê tối thiểu 3 năm, đặt cọc: 6 tháng tiền thuê. Chính sách giá: Tăng 5%/năm
 11. Tiêu chuẩn nhà xưởng: PCCC tự động, tải trọng sàn 3 tấn/m2

Thông tin chi tiết về nhà xưởng cho thuê tại KCN Nhơn Trạch 2 quý khách vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399

FACTORY FOR LEASE IN NHON TRACH 2 INDUSTRIAL PARK

Updated: December 2021

1. Location: Nhon Trach 2 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai

2. Project scale:

• Land area for phase 1: 6ha

• Gross Floor area for rent phase 1: 35,000 m2

• Rental area: Various from 772 m2 to 3500 m2

3. Rental price

• Workshop: $4.8/m2/month

• Office: 5.5$/m2/month

• Fee for management and use of infrastructure: 0.1$/m2/month

4. Commercial term: Minimum rental period 3 years, deposit: 6 months rent. Price policy: Increase 5%/year

5. Factory standard: automatic fire protection, floor loading capacity 3 tons/m2

For more information about the factory for rent in Nhon Trach 2 Industrial Park, please contact (+84) 90806.9399

位于 NHON TRACH 工业园区 2 的租赁工厂

更新时间:2021 年 12 月

1. 地点:Nhon Trach 2 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai

2、项目规模:

• 第一阶段土地面积:6 公顷

• 一期出租面积:35,000 平方米

• 出租面积:从 772 平方米到 3500 平方米不等

3. 租金

• 车间:$4.8/m2/月

• 办公室:5.5 美元/平方米/月

• 基础设施管理和使用费:0.1 美元/平方米/月

4.商业条件:最短租期3年,押金:6个月租金。 价格政策:增加5%/年

5、出厂标准:自动防火,地板承重3吨/平方米

有关仁泽 2 工业园区出租工厂的更多信息,请联系 (+84) 90806.9399

Xem thêm tại: https://vnpropertyconsulting.com/nha-xuong-cho-thue-tai-kcn-nhon-trach-2-p203.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s