Cho thuê nhà kho 4000m2 tại KCN Cát Lái 2, gần cảng Cát Lái.

Cho thuê nhà kho 4000m2 tại KCN Cát Lái 2, gần cảng Cát Lái.
Giá thuê: thỏa thuận
Chi tiết: liên hệ 090806 9399
————–
Warehouse for rent 4000m2 in Cat Lai 2 IP, near Cat Lai port.
Rent: negotiate
Details: contact 090806 9399
———-
仓库出租4000平方米的Cat Lai 2 IP,靠近Cat Lai港口。
租金:协议
详情:联系090806 9399