Nhà Xưởng mới xây cho thuê tại KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Nhà Xưởng mới xây cho thuê tại KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Nhà xưởng tiêu chuẩn được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy. Giấy tờ pháp lý đầy đủ cho doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư sản xuất
Giá thuê: 65 100 VND/m2/tháng cho năm đầu tiên
Diện tích: 3100 m2
Kí hợp đồng thuê: 3-5 năm 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 090 806 9399
——————–
New factory built for lease in Dong An 2 Industrial Park, Thu Dau Mot, Binh Duong
Standard factory is equipped with fire fighting system. Full legal documents for foreign businesses to invest in production.
Rential price: 65 100 VND / m2 / month (2,8 $/m2) for the first year
Area: 3100 m2
Sign lease contract: 3-5 years
For more information, please contact 090 806 9399
—————————
新工厂在平阳Thu Dau Mot东安2工业区出租
标准厂房配有消防系统。 外国企业投资生产的完整法律文件
租金:第一年65 100越南盾/平方米/月
面积:3100平方米
签订租赁合同:3 – 5年
欲了解更多信息,请联系090 806 9399