Cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương

Cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương
Nhà xưởng đang xây cho thuê tại khu công nghiệp Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương
Diện tích: Diện tích nhà xưởng 6464 m2, diện tích văn phòng hơn 200m2
Vị trí: Nằm ngay khu công nghiệp Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương
Pháp lý: Hồ sơ pháp lý đầy đủ, có thể đăng kí đầu tư, giấy phép sản xuất tại đây
Thời gian thuê: 5 năm
Giá thuê: 65,100 VND/m2 (tương đương 2,8 $/m2) cho diện tích xưởng
Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ 090 806 9399
—————————
Factory for lease in Rach Bap industrial Park, Ben Cat, Binh Duong
The factory is under construction for lease in Rach Bap industrial park, Ben Cat, Binh Duong
Area: Factory area is 6464 m2, office area is over 200m2
Location: Located right in Rach Bap industrial park, Ben Cat, Binh Duong
Legal: Full legal documents, investment registration, production licenses here
Rental period: 5 years
Rental price: VND 65,100 / m2 (equivalent to $ 2.8 / m2) for workshop area
For more information, please contact 090 806 9399
—————
工厂出租在平阳的Ben Cat,Rach Bap工业区
该工厂正在Binh Duong的Ben Cat的Rach Bap工业区出租
面积:厂区面积6464平方米,办公面积200多平方米
位置:位于Binh Duong的Ben Cat,Rach Bon工业区
法律:完整的法律文件,投资注册,生产许可证
租期:5年
租赁价格:车间面积为65,100越南盾/平方米(相当于2.8美元/平方米)
欲了解更多信息,请联系090 806 9399