Nhà kho cho thuê tại Thuận An, Bình Dương

Nhà kho cho thuê diện tích 2500 m2, khu vực chung, có vách ngăn với các nhà kho khác, nằm gần khu công nghiệp VSIP 1, KCN Việt Hương, Bình Dương, đường lớn, xe tải ra vào thoải mái, thích hợp làm kho chứa hàng, kho nguyên liệu, kho thành phẩm tại Bình Dương.
Giá thuê: 63,000 VND/m2/tháng (2,7$/m2)
Có thể xuất hóa đơn VAT. Khách hàng có thể tự vận hành hoặc yêu cầu các dịch vụ kèm theo nếu cần.
Chi tiết liên hệ 090 806 9399
——————–
Warehouse 2500 m2 for lease, common area,
Located near VSIP 1 industrial zone, Viet Huong Industrial Park, Binh Duong, big road, truck in and out comfortably, Suitable for making warehouse, material warehouse, finished product warehouse in Binh Duong.
Rental price: 63,000 VND / m2 / month (2,7$/m2)
Can issue VAT invoice. Customers can operate on their own or ask for additional services if needed.
Contact 090 806 9399 for more detail
————————–
仓库出租面积2500平方米,公共区域,与其他仓库隔开,位于VSIP 1工业区,越香工业园,平阳,大路,卡车进出舒适,适合制作 Binh Duong的仓库,物料仓库,成品仓库。
租金:63,000越南盾/平方米/月
可以开具增值税发票。 如果需要,客户可以自行运营或要求提供额外服务。
联系090 806 9399