CHÚNG TÔI THẤY GÌ TỪ SỐ LIỆU ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI BÌNH DƯƠNG?

CHÚNG TÔI THẤY GÌ TỪ SỐ LIỆU ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI BÌNH DƯƠNG?

Theo báo Đầu tư:“Ngày 21/5, UBND tỉnh Bình Dương đã trao giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh đầu tư cho 5 dự án FDI với tổng vốn gần 1 tỷ USD. Trong đó, Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) thuộc Tập đoàn Far Eastern tăng vốn thêm 610 triệu USD để mở rộng dự án sản xuất sản phẩm xơ tổng hợp polyester, sản phẩm kéo sợi tại Khu công nghiệp Bàu Bàng. Nhận xét: Dự án của Far Eastern sẽ khiến cho ngành may mặc ở Bình Dương vốn dĩ đã lâu đời nay lại càng sôi động, khiến cho chuỗi cung ứng may mặc tại Bình Dương ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, hiện tại theo quy hoạch của tỉnh, KCN Bàu Bàng có khả năng tiếp nhận các ngành nghề có mức độ ô nhiễm cao như ngành nghề có công đoạn nhuộm, xi mạ, giày da…. Vì vậy việc mở rộng sản xuất Của Far Eastern sẽ làm cho việc tiếp nhận những ngành công nghiệp có nước thải tại Bàu Bàng bị hạn chế, khi mà nhà máy xử lý nước thải của KCN Bàu Bàng đã hoạt động hết công suất. Vậy thì doanh nghiệp đầu tư mới nên thuê xưởng, mua đất ở đâu? (xem hình đính kèm) 

WHAT DO WE SEE FROM FOREIGN INVESTMENT DATA IN BINH DUONG?

According to Investment newspaper:“On May 21, Binh Duong Provincial People’s Committee awarded investment certificates and adjusted investment for 5 FDI projects with a total capital of nearly 1 billion USD. In which, Far Eastern Polytex (Vietnam) Co., Ltd., belong to Far Eastern Group increased capital by 610 million USD to expand the project of producing polyester synthetic fiber products, spinning products in Bau Bang Industrial Park.

My Comment:

Far Eastern’s project will make the garment industry in Binh Duong, which has been developed for a long time, become more vibrant, making the garment supply chain in Binh Duong more and more complete. However, currently, according to the provincial planning, Bau Bang Industrial Park is capable of receiving industries with high pollution levels such as industries with dyeing, plating, leather shoes, etc.

Therefore, the expansion of Far Eastern’s production will limit the reception of industries with wastewater in Bau Bang when the wastewater treatment plant of Bau Bang Industrial Park is already operating at full capacity. So where should a new FDI investments rent a factory or buy land? (see attached picture)

Please contact us for advice on land, factory for sale/lease in Binh Duong at (+84) 90806 9399.