Ready built Factory for lease in Nhon Trach 2 Industrial Zone, Dong Nai

Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
Nhà xưởng xây sẵn tiêu chuẩn chất lượng tốt
Diện tích còn trống: 3 x4500 m2
Giá thuê: 3,8$/m2 (chưa VAT)
Ngành nghề được sản xuất: Vui lòng inbox để biết thêm chi tiết
Thông tin liên hệ: (+84) 90 806 9399
——————-
Ready built Factory for lease in Nhon Trach 2 Industrial Zone, Dong Nai
Ready-built factories with good quality standards
Available area: 3 x4500 m2
Rental price: 3.8 $ / m2 (without VAT)
Allowed Industry: Please inbox for more details
Contact information: (+84) 90 806 9399
—————————
工厂出租在同奈的Nhon Trach 2工业区
现成的工厂,质量标准良好
空置面积:3 x4500平方米
租金:3.8美元/平方米(不含增值税)
行业制作:请收件箱了解更多详情
联系方式:(+84) 90 806 9399