Ready-built factory for rent for export processing enterprises in Long Duc Industrial Park, Dong Nai

Cho thuê nhà xưởng xây sẵn chỉ dành cho doanh nghiệp chế xuất tại Khu công nghiệp Long Đức, Đồng Nai
Nhà xưởng xây sẵn tiêu chuẩn chất lượng tốt
Diện tích còn trống: từ 500 m2 – 5000m2
Giá thuê: 5,2 $/m2 (chưa VAT)
Thông tin liên hệ: (+84) 90 806 9399
——————-
Ready-built factory for rent for export processing enterprises in Long Duc Industrial Park, Dong Nai
Ready-built factories with good quality standards
Empty area: from 500 m2 – 5000m2
Rental price: $ 5.2 / m2 (not including VAT)
Contact information: (+84) 90 806 9399
—————
在同奈省龙德工业园区出口加工企业的现成工厂出租
现成的工厂,质量标准良好
空白区域:500平方米 – 5000平方米
租金:5.2美元/平方米(不含增值税)
联系方式:(+84)90 806 9399