Given the short-term negative impacts of Covid-19 on the real estate market, CBRE made a forecast on the strong growth demand of industrial real estate

Thị trường ngách “hái ra tiền” mùa dịch nhưng từng bị lãng quên.

“Trước những tác động tiêu cực trong ngắn hạn của Covid-19 lên thị trường bất động sản, CBRE đưa ra dự báo về nhu cầu tăng trưởng mạnh của của BĐS công nghiệp:
-Thương mại điện tử sẽ là động lực phát triển cho ngành kho vận trong năm 2020 khi nCoV khiến cho các hoạt động mua sắm truyền thống bị hạn chế và thất sủng.
-Nhóm bất động sản kho lạnh được đánh giá là xu hướng mới, đang nhận được nhu cầu thuê rất lớn xuất phát từ gia tăng doanh thu bán rau củ và thực phẩm tươi sống trực tuyến. Thị trường ngách này được cho là sẽ hưởng lợi trong dài hạn từ các tác động của dịch bệnh.”

💥💥💥Mình đang cần tìm đất công nghiệp/nhà kho tại khu vực Dĩ An, Thuận An hoặc cách trung tâm TP. HCM không quá 30km, diện tích đất từ 2ha trở lên để làm kho phân phối và kho lạnh. Anh/chị có thông tin hãy liên hệ mình 090806 9399.

Đọc thêm bài báo tai:
https://cafef.vn/thi-truong-ngach-hai-ra-tien-mua-dich-nhun…
————–

Given the short-term negative impacts of Covid-19 on the real estate market, CBRE made a forecast on the strong growth demand of industrial real estate:
– E-commerce will be a driving force for logistics development in 2020 when nCoV makes traditional shopping activities limited and disgraceful.
-The cold storage real estate group is considered a new trend, is receiving a huge rental demand stemming from the increase in sales of vegetables and fresh food online. This niche market is expected to benefit in the long term from the effects of the epidemic. ”

I’m looking for industrial land / warehouse in Di An, Thuan An area or downtown. Ho Chi Minh City not more than 30km, land area of ​​2ha or more, for distribution and cold storage. If you have any information, please contact 090806 9399.

Reading the relateed article:
https://cafef.vn/thi-truong-ngach-hai-ra-tien-mua-dich-nhun…