Nhà Xưởng mới xây cho thuê tại KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Nhà Xưởng mới xây cho thuê tại KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Nhà xưởng tiêu chuẩn được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy. Giấy tờ pháp lý đầy đủ cho doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư sản xuất
Giá thuê: 65 100 VND/m2/tháng cho năm đầu tiên
Diện tích: 3100 m2
Kí hợp đồng thuê: 3-5 năm 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 090 806 9399
——————–
New factory built for lease in Dong An 2 Industrial Park, Thu Dau Mot, Binh Duong
Standard factory is equipped with fire fighting system. Full legal documents for foreign businesses to invest in production.
Rential price: 65 100 VND / m2 / month (2,8 $/m2) for the first year
Area: 3100 m2
Sign lease contract: 3-5 years
For more information, please contact 090 806 9399
—————————
新工厂在平阳Thu Dau Mot东安2工业区出租
标准厂房配有消防系统。 外国企业投资生产的完整法律文件
租金:第一年65 100越南盾/平方米/月
面积:3100平方米
签订租赁合同:3 – 5年
欲了解更多信息,请联系090 806 9399

Cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Cho thuê nhà xưởng tại Khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Nhà xưởng mới xây cho thuê tại khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Diện tích: Diện tích 5000 m2, 10000 m2, 20000 m2
Vị trí: Nằm ngay khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Pháp lý: Hồ sơ pháp lý đầy đủ, có thể đăng kí đầu tư, giấy phép sản xuất tại đây
Thời gian thuê: 3-5 năm
Giá thuê: 2,8 $/m2 (tương đương 65,100 VND/m2)
Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ 090 806 9399
———————–
Factory for lease in Tan Binh Industrial Park, Bac Tan Uyen, Binh Duong
Newly built factory for rent in Tan Binh, Bac Tan Uyen, Binh Duong, inside the industrial parks
Factory size area: Area 5000 m2, 10000 m2, 20000 m2
Location: Located right in Tan Binh Industrial Park, Bac Tan Uyen, Binh Duong
Legal: Full legal documents, can register investment certificate, production licenses here
Rental period: 3-5 years
Rental price: $ 2.8 / m2 (equivalent to 65 100 VND/m2)
For more information, please contact 090 806 9399
—————————–
工厂出租在Tan Binh工业区,Bac Tan Uyen,Binh Duong
新工厂在Tan Binh,Bac Tan Uyen和Binh Duong工业园区出租
面积:面积5000平方米,10000平方米,20000平方米
位置:位于Tan Binh,Bac Tan Uyen和Binh Duong工业区
法律:完整的法律文件,投资注册,生产许可证
租期:3 – 5年
租金:2.8美元/平方米
欲了解更多信息,请联系090 806 9399