Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai

Dẫn nhà đầu tư đi tham quan nhà xưởng tại Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch.
‐————-
Cho thuê nhà xưởng xây sẵn tại KCN Nhơn Trạch.
Nhà xưởng xây sẵn, mới, diện tích đa dạng từ 4000 m2 đến 20000 m2 tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai
Vị trí thuận lợi, rất gần với TP. Hồ Chí Minh nằm trong một khu vực an ninh, có bảo vệ khu, tường rào bao quanh, xe container ra vào thoải mái, được hưởng những ưu đãi đầu tư.
Giá thuê: từ 3,8$/m2
Chi tiết vui lòng liên hệ 090 896 9399
‐—–
Visit Ready Built Factories in Nhon Trach Industrial Park with investors.
‐————-
Ready-built factories for lease in Nhon Trach Industrial Zone.
Newly built factory, size ranging from 4000 m2 to 20000 m2 in Nhon Trach, Dong Nai.
Very good and convenient location, close to TP. Ho Chi Minh City. Located in a secure area, surrounding fences, container are easily access in out. Investors enjoy investment incentives for their first years in investment.
Rental fee: from $ 3.8 / m2
Please contact 090 896 9399 for details
—————
与投资者一起参观Nhon Trach工业园区的Ready Built Factories。
————–
在Nhon Trach工业区出租的现成工厂。
新建工厂,面积从4000平方米到20000平方米,位于同奈的Nhon Trach。
非常好,方便的位置,靠近TP。 胡志明市。 位于安全区域,周围的围栏,容器很容易进出。 投资者在投资的头几年享受投资激励。
租金:3.8美元/平方米
详情请致电090 896 9399