NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ CÓ THỂ LÀM DỆT NHUỘM TẠI ĐỒNG NAI

Cập nhật: Tháng 3.2022

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ CÓ THỂ LÀM DỆT NHUỘM TẠI ĐỒNG NAI

Cập nhật: Tháng 3.2022

Vị trí: Nhà xưởng cho thuê KCN Dệt May Nhơn Trạch, KCN Dệt May Nhơn Trạch là một trong số ít những khu công nghiệp tại Đồng Nai có thể tiếp nhận được ngành dệt nhuộm

Diện tích thuê: 5000 m2 gồm 1 trệt và 1 lầu

Giá thuê: 4.5$/m2, chưa thuế VAT và chưa phí quản lý (0.1$/m2)

Thời gian bàn giao: Bàn Giao ngay

Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399

FACTORY FOR LEASE THAT CAN DO TEXTILE DYEING IN DONG NAI

Updated: March 2022

Location: Factory for lease in Nhon Trach Textile Industrial Park. Nhon Trach Textile Industrial Park is one of the few industrial parks in Dong Nai that can receive the dyeing industry.

Rental area: 5000 m2 including 1 ground floor and 1 floor

Rent: 4.5$/m2, excluding VAT and management fee ($0.1/m2)

Handover time: Available now

For more information, please contact (+84) 90806.9399

同奈纺织动态工厂出租

更新日期:2022 年 3 月

地点:仁泽纺织服装工业园厂房出租,仁泽纺织服装工业园是同奈省为数不多的可以接纳纺织业的工业园区之一。

出租面积:5000平方米,包括1层和1层

租金:4.5$/m2,不含增值税和管理费($0.1/m2)

交货时间:立即交接

欲了解更多信息,请联系 (+84) 90806.9399

Xem thêm tại: https://vnpropertyconsulting.com/nha-xuong-cho-thue-co-the-lam-det-nhuom-tai-dong-nai-p205.html

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ TẠI KCN NHƠN TRẠCH 2

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ TẠI KCN NHƠN TRẠCH 2

Cập nhật: Tháng 12.2021

 1. Vị trí: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai
 2. Quy mô dự án:
 3. Diện tích đẩt giai đoạn 1: 6ha
 4. Diện tích sàn cho thuê giai đoạn 1: 35,000 m2
 5. Diện tích cho thuê: Đa dạng từ 772 m2 đến 3500 m2
 6. Giá thuê
 7. Xưởng: 4.8 $/m2/tháng
 8. Văn phòng: 5.5$/m2/tháng
 9. Phí Quản lý, Sử dụng hạ tầng: 0.1$/m2/tháng
 10. Điều kiện thương mại: Thời gian thuê tối thiểu 3 năm, đặt cọc: 6 tháng tiền thuê. Chính sách giá: Tăng 5%/năm
 11. Tiêu chuẩn nhà xưởng: PCCC tự động, tải trọng sàn 3 tấn/m2

Thông tin chi tiết về nhà xưởng cho thuê tại KCN Nhơn Trạch 2 quý khách vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399

FACTORY FOR LEASE IN NHON TRACH 2 INDUSTRIAL PARK

Updated: December 2021

1. Location: Nhon Trach 2 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai

2. Project scale:

• Land area for phase 1: 6ha

• Gross Floor area for rent phase 1: 35,000 m2

• Rental area: Various from 772 m2 to 3500 m2

3. Rental price

• Workshop: $4.8/m2/month

• Office: 5.5$/m2/month

• Fee for management and use of infrastructure: 0.1$/m2/month

4. Commercial term: Minimum rental period 3 years, deposit: 6 months rent. Price policy: Increase 5%/year

5. Factory standard: automatic fire protection, floor loading capacity 3 tons/m2

For more information about the factory for rent in Nhon Trach 2 Industrial Park, please contact (+84) 90806.9399

位于 NHON TRACH 工业园区 2 的租赁工厂

更新时间:2021 年 12 月

1. 地点:Nhon Trach 2 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai

2、项目规模:

• 第一阶段土地面积:6 公顷

• 一期出租面积:35,000 平方米

• 出租面积:从 772 平方米到 3500 平方米不等

3. 租金

• 车间:$4.8/m2/月

• 办公室:5.5 美元/平方米/月

• 基础设施管理和使用费:0.1 美元/平方米/月

4.商业条件:最短租期3年,押金:6个月租金。 价格政策:增加5%/年

5、出厂标准:自动防火,地板承重3吨/平方米

有关仁泽 2 工业园区出租工厂的更多信息,请联系 (+84) 90806.9399

Xem thêm tại: https://vnpropertyconsulting.com/nha-xuong-cho-thue-tai-kcn-nhon-trach-2-p203.html

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Rạch Bắp, Bình Dương

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Rạch Bắp, Bình Dương

Cập nhật: 12.2021

Diện tích đất: ~ 2ha

Diện tích nhà xưởng:

Gồm 4 nhà xưởng cho thuê mỗi nhà xưởng diện tích 2880 m2(40mx72m), mỗi nhà xưởng đều có văn phòng riêng 694.92 m2, 2 tầng

Giá thuê: nhà xưởng 3.5$/m2, văn phòng 4$/m2

Nhà xưởng còn rất mới, có trang bị hệ thống PCCC tự động

Đặt cọc 6 tháng, thanh toán tiền thuê hàng quý, ưu tiên khách thuê hết hoặc thuê 1 nửa

Thông tin chi tiết về nhà xưởng cho thuê tại KCN Rạch Bắp, quý khách vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399

Factory for lease in Rach Bap Industrial Park, An Tay, Ben Cat, Binh Duong

Update: 12.2021

Land area: ~ 2ha

Factory area:

Including 4 factories for lease, each factory has an area of ​​2880 m2 (40mx72m), each factory has its own office 694.92 m2, 2 levels

Rental price: factory $ 3.5 / m2, office $ 4 / m2

The factory is still very new, equipped with an automatic fire protection system

6 months deposit, quarterly rent payment, priority is given to full or half lease tenants

For more information about the factory for rent in Rach Bap Industrial Park, An Tay, Ben Cat, Binh Duong, please contact (+84) 90806.9399

Xem thêm tại:

https://vnpropertyconsulting.com/nha-xuong-cho-thue-tai-kcn-rach-bap-binh-duong-p202.html

平阳省本吉安泰 Rach Bap 工业园厂房出租
更新:12.2021
土地面积:~2ha
厂区:
包括4个厂房出租,每个厂房面积2880 m2(40mx72m),每个厂房都有自己的办公室694.92 m2,2层
租金:厂房$3.5/m2,办公室$4/m2
工厂还是很新的,配备了自动消防系统
6个月押金,按季付房租,优先考虑全租或半租租户
有关在平阳省本吉安泰安泰 Rach Bap 工业园出租工厂的更多信息,请联系 (+84) 90806.9399